Art history without names

Del Vell al Nou / del Nou al Vell
2018

Arts Santa Mònica-Centre de la creativitat
Barcelona
February 2018
 

General views of the exhibition, 2018.