Intervención escultórica en la iglesia
de Sant Felip Neri. (Barcelona)
Any Gaudí 2002, 10 de junio 2002


Pedrera abandonada d'El Garraf (Barcelona)

Aplicació del paper moll a la pedrera.

Emmotllament del paper a l'orografia.

Emmotllat a pressió de la segona capa de paper encolat.