Per obrir la pàgina de B&Babel a l'aplicació LAYAR premer la pantalla d'inici per scanejar aquest QR o buscar a capas "galdon"
Pàgina per descarregar l'aplicació LAYAR :http://www.layar.com/download
index