De les lletres i L'art

Carles Hac Mor

El meu llibre "Filacteri d'infrallengua" té un precedent en un poema visual també meu fet ja fa dècades i que consisteix en una pàgina amb un text imprès, el qual no té cap intenció esteticista ni cap relació amb el sentit del poema; i hi vaig escriure a mà, sobre el text: "Això també és un poema visual". Hi remarcava així, d'una banda, que qualsevol cosa, qualsevol, pot ser un poema, visual o discursiu, o totes dues coses alhora.

Atorgar importància a l'aspecte visual d'un text, a la seva posada en pàgina, és a dir, a la seva disposició en un espai limitat ens remet no pas només a Mallarmé, sinó també a tota la tradició de les avantguardes, des del Futurisme, passant sobretot per Dadà i Fluxus, fins al Lletrisme i la Poesia concreta.

En el procés o en l'improptu de la visualització, el text pot perdre importància estrictament literària i pot esdevenir una infrallengua, es pot  fins i tot convertir, el text, en una nosa per a la visualització a què hom aspira. Vet aquí, doncs, el pas de l'escriptura a l'art.

I és ben lògic que sigui un gran artista visual, Jesús Galdon, qui ara, per iniciativa seva, visualitzi a la seva manera pàgines de "Filacteri d'infrallengua", que no és sinó un molt llarg poema visual.