Galeria Cadaqués dos
Juliol-Agost 2004


Extra:
Dibuixos


La línia de l'horitzó és, com la pintura, un imaginari real. La Instalˇlació consisteix a realitzar un espai interior dins de l'espai de la galeria, realitzat amb teles de pintures en blanc, d'on pengen la sčrie de dibuixos del mateix nom i diverses peces relatives al tema.

De com dibuixar la linea de l'horitzó
Instal.lació
Bastidors i tela de pintura
5 x 8 x 3 mts.

Recorregut visual des de la porta d'accés a la galeria fins a la porta d'accés a la instalˇlació.

Vista de l'interior, amb els dibuixos de la sčrie "De com dibuixar la linea de l'horitzó" sobre la tela de pintura.

Plŕnol en planta i desenvolupament en alçat de la instalˇlació.