El riu del temps

Instal.lació
9 fotografies b/n sobre bases de fusta 3 fotografies color sobre bases de fusta. Originalment amb 5 peces arqueologiques dels fons del Museu Nacional Arqueologic de Tarragona. Mides variables

Font de Castalia (Delfos)
Fotografia b/n sobre fusta 35 cm diametre

Kouros
Fotografia b/n sobre fusta 50 cm diametre

El Tíber
Fotografia b/n sobre fusta 40 cm diametre

Kouros
Fotografia b/n sobre fusta 45 cm diametre

El Nil
Fotografia b/n sobre fusta 55 cm diametre

Pau
Fotografia b/n sobre fusta 40 cm diametre

Desguas (Teatre de Dionís)
Fotografia b/n sobre fusta 40 cm diametre

Base d estatua (Olímpia)
Fotografia b/n sobre fusta 50 cm diametre

Passarella
Fotografia color sobre fusta 60 cm diametre

Tomba Cecília Metel·la
Fotografia b/n sobre fusta 45 cm diametre

Cel
Fotografia color sobre fusta 50 cm diametre

Omfalos
Fotografia b/n sobre fusta 35 cm diametre