Discontínua

Aquesta serie de dibuixos tracten sobre el diàleg entre la tradició i la contemporaneitat.

El moscoforo com a retrat del pare, mentre l'escultura d'Ornite, la mare, a perdut el cap cent cops, cent generacions.

La serie té una mateixa tecnica, aplicant el carbonet i el pastel capa a capa.

Dossier


Tornar a

La persistència de la pintura, 2013 (sèrie discontínua)
Carbonet i pastel sobre paper hanemuller , 210 x 80 cm.

La persistència de la pintura, 2013
Detall

Moscòfor, 2013 (sèrie discontínua)
Carbonet sobre paper Hannemuller, 210 x 80 cm.

Moscòfor, 2013
Detall.

Ornite, 2013 (sèrie discontínua)
Carbonet sobre paper Hannemuller, 210 x 80 cm.

Ornite, 2013
Detall

Moscòfor ple, 2013 (sèrie discontínua)
Pastel sobre paper hanemuller, 105 x 45 cm.

Moscòfor buit, 2013 (sèrie discontínua)
Carbonet sobre paper Hannemuller, 105 x 45cm.

Ornite plena, 2013 (sèrie discontínua)
Pastel sobre paper Hannemuller, 105 x 45 cm.

Ornite buida, 2013 (sèrie discontínua)
Pastel sobre paper Hannemuller, 105 x 45 cm.

La gran lliçó, 2013 (sèrie discontínua)
Carbonet sobre paperl Hannemuller, 105 x 45 cm.

Aire d'enlloc, 2013 (sèrie discontínua)
Carbonet i pastel sobre paper Hannemuller, 105 x 45 cm.