Alguns textos...

La mirada, 2014

“La mirada completa l’obra d’art”, Duchamp dixit. Galdón rescata una mirada supervivent d’una testa que va ser un retrat individualitzat al segle ii després de Crist, a la Tarragona romana. Tenim un rostre que ha perdut tots els atributs, excepte l’esguard. I un germà bessó fet de sabó artesanal, amb idèntica mirada.

Ricard Mas, 2014

Melencolia (s/n), 2012

Aquesta obra fa referència al gravat d’en Durer “Melencolia I”.
La cadira, realitzada amb acer corten, te referència a l’ambit rural, on eren molt comuns unes cadiretes més menudes que el normal, per que el menjar qüotidià es feia sentat a la llar de foc, i era el foc, a peu de terra, un lloc de recolliment.
Sobre la cadireta, pesant i òxid, és sentat un lacteri daurat.
El lacteri és, a la iconograa pictórica, el lloc on és inscrit el missatge.
En aquest cas, no hi ha missatge, però la lacteria sembla adaptar-se a una forma humana, a la silueta d’algú.
Tot plegat, aquesta peça remet a al l’acte de la reexió, al lloc de la reexió i l’absència.

Jesús Galdón, 2013

Poeta embolicat en el seu poema (acció escultórica), 2013

A  D  I  N  C  O  N  S  E  Q  U  E  N  C  I  E  S  P  E  R  T  A  N  T  X  I  C  A  R  R  O  D  O  R  M  I  L  E  G  A  A  S  T  R  U  G  A  N  C  I  A  A  M  B  E  L  S  V  I  A  N  A  N  T  S  E  R  U  G  A  M  I  N  V  A  N  T  X  I  C  O  T  N  O  M  B  R  E  A  M  B  E  L  B  E  N  E  N  T  E  S  D  E  N  O E  N  T  E  N  D  R  E  S  H  I  E  S  G  O  T  I  M  A  R  B  R  E  G  A  D  O  R  E  S  A  M  B  L  A  D  I  D  A  L  E  R  A  C  R  I  P  T  A  C  A  R  N  A  D  U  R  A  L  A  N  I  M  A  A  M  B  B  U  T  L  L  O  F  A  C  R  U  E  L A  P  L  E  G  A  R  A  P  R  O  F  O  N  D  I  N  T  D  E  L  R  E  C  A  R  G  O  L  A  T  D  O  C  T  E  E  S  M  I  C  O  L  A  M  E  N  T  I  N  E  X  P  L  O  R  A  T  N  O  D  R  I  R  U  N  A  D  E  V  O  C  I  O  D  A  V  A  N  T  E L  C  O  R  R  I  O  L  M  I  G  V  A  C  U  C  O  M  P  A  L  L  I  A  T S  O  T  A  P  R E C I S  P  E  R  T  A  Q  U  I  G  R  A  F  I  A  V  E  R  S  A  T  I  L I  N  F  L  A  R  S  E  U  N  F  A  V  O  R  C  A  P  A  L  A  N  O  I  A  P  R  E  C  O  Ç  R  E  C  E  R  C  A  R  T  E  R  R  A  B  A  S  T  A  D  E  S  P  E  L J  U  L  I  V  E  R  T  T  R  A  N  S  V  E  R  S  A  L  I  S  O  R  N  E  G  U  E  R  P  A  S  T  I  S  S  E  R  I  A  L  L  A  N  Ç  A  E   X  O  R  N  A  N  T  E  N  F  U  R  I  S  M  A  R  E  L  G  A  L  L  A  R  D  E  T  D  E M  U  R  T  R  A  I  N  D  I  F  E  R  E  N  T  C  O  F  O  I  E  N  P  A  S  S  I  V  E  S  O  P  R  O  C  E  D  I  M  E  N  T  S  P  E  R  R  O  N  C  A  R  L  A S  E  S  S  I  O  D  U  N  A  V  E  L  L  E  S  A  A  L  M  A  L  U  C  D  E  L  V  O  L  T  O  R  A  C  A  N  E  L  O  B  R  E  S  U  N  A  R  A  M  P  A  D  E B  A  B  A  U  B  R  A  S  I  L  E  R  P  E  R  B  A  D  A  L  L  S E  M  B  A  R  R  I  L  A  R  P  L  O  R  A  M  I  Q  U  E  J  A  N  T  D  E  M  E  N  A  S  A  N  T  I  F  I  C  A  R  E  N  V  A  N  I  T  S  A  M  B  L  L  A  N  G  O  R  O  S  E  N  I  N  T  E  R  A  C  C  I  O  D  E  G  A  L  E  I  G  I  N  C  L  I  N  A  N  Ç  A  G  L  I  P  T  O  T  E  C  A  A  M  B  L  A  P  R  E  M  I  S  S  A  S  O  C  A  R  R  A  N  T  U  N  T  R  A  N  S  T  O  R  N  D  E C  A  M  P  A  N  Y  A  A  L  E  S  G  O  L  F  E  S  I  T  E  R  A   T  I  V  A R  E  L  I  N  Q  U  I  R  P  L  E  T  O  R  I  C  C  O  M  A  T  E  U  T  O  E  S  T  I  L   I  F  O  R  M  E  D  E  S  E  M  M  A  T  A  N  T  E  L  F  L  O  R  I  L  E  G  I  O  N  U  V  O  L  C  I  R  C  U  I  T  D  E  S  L  L  O  R  I  G  A  M  E  N  T  P  E  R  E  N  F  O  N  Y  A  R  C  E  N  D  R  E  J  A  T  B  O  I A  G  R  I  S  A  N  T  L  E  P  I  G  R  A  M  A  S  E  M  P  R  E  P  E  R  D  E  S  A  V  E  N  I  R  M  U  S  S  O  L  B  A  S  T  O  N  A  D  A  R  O  M  A  N  C  E  R  I  E  S  E  R  M  A  D  E  C  A  N  D  I  R  S  E  V  O  R  E  R  A R  E  P  R  E  S  E  N  T  A  N  T  L  L  A  M  E  N  Q  U  E  S  A  G  E  G  A  N  T  A  D  A  G  U  A  R  N  I  C  I  O  N  E  R  M  A  L  E  N  C  O  N  I  A  C  A  R  R  E  T  E  R  A  P  E  R  O  N  O  M  A  D  A  I  P  A  P  A  L  L  O  D  E  V  E  R  S  P  R  E  G  U  E  R  A  F  I  L  I  F  O  R  M  E  S  E  S  B  O  C  I  N  A  D  A  M  A  S  T  E  G  A  R  G  A  N  D  U  L  E  N F  U  T  I  L  P  L  E  T  O  R  I  C  R  E  L  I  N  Q  U  I  R  I  T  E  R  A  T  I  V  A  A  L  E  S  G  O  L  F  E  S  D  E  C  A  M  P  A  N  Y  A 

(pàgina 16 del llibre "Filacteri d'infrallengua" de Carles Hac Mor, 2012)