Les Ombres del Temps
2015-16

Intervenció artística al pati d'armes del Castell de Montjuïc. Barcelona

La ciutat de Barcelona té una història particular entorn d'aquest Castell. Construït per dominar la ciutat, no per defensar-la, va ser protagonista de dos bombardejos a la ciutat. Si afegim que va ser una de les primeres ciutats bombardejades des del cel, s'imposa una reflexió. A la torre del Castell es poden contemplar dos antics rellotges de sol.

Una reproducció a escala d'un dels canons més mortífers de l'aportació nazi a la guerra civil espanyola reconvertit en un rellotge de sol va projectant aquesta fosca memòria que ha anat marcant la història de la ciutat de Barcelona.